Translate

domingo, 8 de enero de 2017

06.- El Cooppel com a recurs per a l'èxit escolar.-

L'èxit escolar el valorem en els resultats del rendiment acadèmic, en les actituds respecte a l'aprenentatge, dins de la diversitat d'escoles i de metodologies, en la productivitat creativa i en la satisfacció cooperativa a l'escola/institut/col·legi i en família. 
El Cooppel està adreçat sols a famílies tot respectant la seva escola/institut/ col·legi  i el seu projecte educatiu. I es participa en el Cooppel en família amb el pare i/o la mare, millor els dos o el seu tutor/a legal junts amb el seu fill/a o fills/es.
Una de els formes d'aplicar el Cooppel a més de la descoberta de persones d'interès cultural, de com tractar el dol en família i com ajudar a altres, a més de millorar les visites del museus, etc. El Cooppel s'aplica en les tasques escolars per casa i l'estudi i a la fi per millorar el rendiment acadèmic a més de totes les variables que formen l'èxit escolar.
En aquest cas s'ensenya en l'autonomia del fill/a i en la seva responsabilitat en les seves tasques amb la supervisió cada camí més cap a la seva emancipació dels pares o tutors legals. I a partir d'unes 5 i 10  hores es valora els efectes mentals en el fill/a i en la família.
El Cooppel no és fer repassos sinó un recurs per a l'autonomia d'aprendre a aprendre dels nostres fills, en ser persones més lliures i més responsables.
El projecte es va construint a partir dels XXX anys d'iniciatives culturals pels pobles i ciutats.
En 1993, a "El Lloar" (El Priorat) una intervenció radiofònica preparada abans a l'escola en horari extraescolar en el comiat per jubilació de la seva mestra Sra Nuria Saludes en un acte públic amb assistència d'inspecció d'educació, SSTT ensenyament i  Consell Comarcal. En un miler d'activitats així he arribat al Cooppel. Aprendre per projectes en un principi ha desembocat al Cooppel un recurs on s'apren cercant respostes a preguntes, per problemes d'aprenentatge i per projectes.
Fotografia superior: Al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, el passat dia 05 d'octubre 2016, quart any consecutiu que inaugurem el cicle de coferències anual i publicat en la seva revista GALENS núm. 100 pàg. 24

Comuniquem la nostra memòria amb fulletons en PDF des de 2013, que composen la documentació de la memòria anual que informem a la UNESCO com a entitat associada des del 2000.
- CoM o CoMental en català, Dipòsit Legal T-474- 2013 . Publicada des de el 01 de juny de 2013 fins l'actualitat: gener de 2016  núm. 204, el qual l'estem construint.
S'ofereix gratuïtament, sols cal escriure a info@cooppel.org.


En present mes de gener de 2017, posem en marxa un blog de la Cooppel Agència de Notícies i Memòria Social  on serà l'agenda de la Causa Cooppel per la Pau 2017

No hay comentarios:

Publicar un comentario